ترامپ و کلینتون به انفجار نیویورک واکنش نشان دادند