وزیر دفاع جرج بوش دلقک است

دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان، وزیر دفاع سابق آمریکا را موجودی آشفته و دلقک توصیف کرد که بدون آشنایی واقعی با شخصیت وی، به بدگویی از او پرداخته است.