سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا مشخص شد

منابع خبری امروز از انتصاب سحر نوروز زاده یک ایرانی- آمریکایی به سمت سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا خبردادند.