هواوی میت ۹ را در تاریخ ۱۸ آبان عرضه خواهد کرد

شرکت چینی هواوی احتمالا گوشی میت ۹ را در تاریخ ۱۸ آبان و در چهار نسخه عرضه خواهد کرد.