سامانه بلیط فروشی در حد لالیگا/ وقتی با کارت ملی متوفی هم می شود بلیط خرید