آمریکا به هیچ‌یک از تعهدات خود در قبال آتش‌بس سوریه عمل نکرد