نمایشگاه تصویر سازی و پوستر در نگارخانه مرکزی

فاطمه هاشم مطوری خالق آثار نمایش داده شده، به خبرنگار ایمنا گفت: تعداد ۲۱ نقاشی و ۸ پوستر در این نمایشگاه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. وی افزود: پوسترها با استفاده از اکرلیک و به صورت تکنیک دستی و نقاشی ها با استفاده از کاغذهایی با گرم بالا و ابزار مداد رنگی […]