گوگل تایید کرد: پیکسل های جدید در تاریخ ۱۳ مهرماه معرفی می شوند