سیگما لنز‌های پرایم ۸۵ میلی‌متری با F1.4 و ۱۲-۲۴ میلی‌متری و ۵۰۰ میلی‌متری با F4 را معرفی کرد

سیگما دو لنز پرایم و یک لنز بسیار عریض به سری لنزهای مخصوص دوربین‌های فول‌فریم اضافه کرد.