دیدارجابری انصاری با ولید‌ المعلم

دو طرف در این دیدار بر ضرورت تشکیل کمیته دو جانبه میان دو وزارت خارجه ایران و سوریه تاکید کردند. “ولید المعلم” وزیر امور خارجه سوریه در دیدار با حسین جابری انصاری و هیات همراه وی در دمشق ، خواستار برگزاری نشست های دوره ای مشترک برای تحقق اهداف راهبردی مشترک در طی مرحله آتی […]