ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده

ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که با توجه به گزارش آژانس در خصوص تایید و نظارت در برنامه‌های هسته‌ای ایران, این کشور تمام تعهدات خود را در چارچوب برجام اجرا کرده است.