ورزیده‌ترین اندام متعلق به کودکان کدام کشور است؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کودکان تانزانیایی بالاترین توان فیزیکی و ورزیده‌ترین اندام را در میان کودکان سایر ملل دارند.