آمریکا از ترس انتخاب نشدن دوباره «حسن روحانی» به ایران فشار نمی‌آورد