آمریکا: استقرار سامانه «تاد» در کره جنوبی غیرقابل مذاکره است

علیرغم اعتراضات پکن و مسکو، یک مقام آمریکایی تأکید کرده است که کره جنوبی و آمریکا تصمیم خود در خصوص استقرار سامانه «تاد» در سئول را اتخاذ کرده‌اند و دیگر مذاکره‌ای در این زمینه برای تجدید‌نظر در این تصمیم صورت نخواهد گرفت.