ایران برای دومین بار در نیمه نهایی

مسابقات جام جهانی فوتسال در هشتمین دوره خود شاهد اتفاقات عجیب و غریب بوده است.