اولین اظهار نظر سخنگوی فارسی زبان وزارتخارجه آمریکا درباره ایران

سخنگوی جدید فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا که به تازگی کارش را آغاز کرده، می‌گوید که موضوع «نقض حقوق بشر در ایران» همچنان در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.