اچ تی سی دو گوشی دیزایر ۱۰ لایف استایل و دیزایر ۱۰ پرو را معرفی کرد

اچ تی سی دو گوشی میان رده‌ی دیزایر ۱۰ لایف استایل و دیزایر ۱۰ پرو را معرفی کرد.