رئیس تیم فرمول یک فراری از استراتژی به کار گرفته شده در رانندگی رایکونن حمایت کرد

مائوریزیو ارایوابین مدیر تیم فرمول یک فراری، هنوز پیت استاپ سوم رایکونن در گرندپری سنگاپور را کاری درست می‌داند.