موبایل های Desire 10 Lifestyle و Desire 10 Pro رسماً از سوی HTC معرفی شدند