آتش‌سوزی گسترده در کمپ پناهجویان در یونان/ هزاران نفر مجبور به ترک اردوگاه شدند