تسلیت مدیرعامل ایسیکو در پی فوت یکی از کارکنان

به گزارش ایران خبر، محمدعلی مهدی جو اظهار کرد: متاسفانه در این حادثه یک نفر از پرسنل شریف و زحمتکش شرکت ایسیکو از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو فوت کرد و دوازده نفر نیز زخمی شدند که به مراکز درمانی منتقل شده اند. مهدی جو ادامه داد: براساس گزارش ها و تائید پلیس […]