دوربین های Hero 5 Black و Hero 5 Session از سوی گوپرو معرفی شد