گرافین می‌ تواند آینده صنعت نیمه رسانا را متحول کند

پژوهشگران به کمک گرافین، نیمه‌‌هادی جدیدی را به فرم دو بعدی توسعه داده‌اند که می‌تواند آینده‌ی این صنعت را متحول کند.