توئیت ظریف: آماده کمک به حل بحران‌های سوریه و یمن هستیم