چارت هفتگی انگلستان: حکمرانی Bioshock: The Collection و بازگشت Destiny و Fallout 4 به پرفروش‌ها!

این هفته هم کالکشن ارزشمند Bioshock دست بردار نبود و صدر جدول پرفروش‌ترین بازی‌های هفته انگلستان، در دستان علاقه‌مندان فلسفه‌ی بایوشاک است. بازگشت Fallout 4 به ده برتر و جوش و خروش Destiny از دیگر تحولات چارت هفتگی است. با تک‌شات همراه باشید.