تایلند قوانین مالیاتی را برای حوزه اینترنت و فناوری دشوارتر خواهد کرد

دولت تایلند اعلام کرد قصد دارد در قوانین مالیاتی این کشور اصلاحاتی انجام دهد.