وزیر خارجه بحرین ایران را به مداخله در امور منطقه متهم کرد

وزیر خارجه بحرین گفت کشورهای عربی همواره براساس اصل حسن همجواری با ایران برخورد داشته‌اند.(!)