رد شدن از روی افراد با کامیون؛ شیوه جدید داعش برای اعدام

تروریست‌های داعش ۷ تن از اعضای خود را که از شهر الشرقاط فرار کرده و خود را به موصل رسانده بودند را با رد شدن کامیون از رویشان اعدام کردند.