به این رستوران‌های کثیف نروید + آدرس و مشخصات

وزارت بهداشت سامانه رتبه‌بندی رستوران ها را در اختیار کاربران قرار داده است.