فهرستی از حمایت های یاران صدام در جنگ تحمیلی

در دوران هشت سال جنگ تحمیلی، بسیاری از کشورهای عربی و غربی دنیا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، با کمک‌های مالی، اطلاعاتی، حتی نظامی و پشتیبانی خود از تجاوز نظامی صدام به ایران حمایت کردند.۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر