صندوق کمیته امداد ولایت ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه امداد ولایت گفت: ۱۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک میلیون و ۲۰۰ خانواده مددجو و زیرپوشش کمیته امداد، از سوی این صندوق تاکنون پرداخت شده است.