داعش استخوان‌های ۷ تن از اعضای خود را خرد کرد

تروریست‌های داعش ۷ تن از اعضای خود را که از شهر الشرقاط فرار کرده و خود را به موصل رسانده بودند با رد شدن کامیون از رویشان اعدام کردند.