صالحی: برخی تحریم‌ها هنوز برداشته نشده‌است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید برخی تحریم‌ها که در توافق هسته‌ای قرار بود لغو شوند، هنوز برداشته نشده‌اند.