آمریکا چشمان خود را بسته تا دوباره روحانی رای بیاورد

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت ادعا کرد با وجود اینکه ایران برجام را نقض می‌کند اما واشنگتن چیزی نمی‌گوید زیرا نگران است حسن روحانی برای دوره دوم به ریاست جمهوری انتخاب نشود.