جدیدترین شیوه اعدام داعشی‌ها/ له کردن افراد با کامیون!

گروه تروریستی داعش شیوۀ جدیدی را برای اعدام عناصر فراری خود از نبردهای شرقاط، در استان صلح‌الدین عراق، ابداع کرده است.