جدیدترین شیوه اعدام داعشی‌ها/ له کردن افراد با کامیون!