مین‌روبی مناطق آزادشدۀ حلب توسط ارتش سوریه (ویدیو)

سه هفته پس از آزادسازی منطقۀ الراموسۀ حلب از چنگ تروریست ها، یگانی از نیروهای ارتش سوریه در حال پاکسازی آن از مین هایی است که افراد مسلح در منطقه بر جا گذاشته اند….