مین‌روبی مناطق آزادشدۀ حلب توسط ارتش سوریه (ویدیو)