سقف اعتبار کارت خرید کالا، ۵۰ میلیون تومان

سقف اعتباری کارت های خرید، حداکثر ۵۰ میلیون تومان و هیچکس نمی تواند بیشتر از این مبلغ ولو از چند بانک اعتبار بگیرد.۱۷:۵۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر