سهم ۵ درصدی اصناف از قاچاق کالا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: سهم اصناف از قاچاق کالا ۵ درصد و بقیه هم سهم مبدأ تا مقصد است.۱۷:۵۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر