میزان اسیدیته جوی زمین به سطوح قبل از انقلاب صنعتی نزدیک شده است

بعد از شدت گرفتن روند صنعتی سازی دنیا در دهه ۱۹۳۰ میلادی، سطح اسیدیته اتمسفر نیز افزایشی قابل توجه پیدا کرد و در دهه ۱۹۷۰ میلادی به اوج خود رسید. اما چهل سال بعد از آنکه آمریکا و اروپا قوانینی را برای مقابله با آلودگی هوا تدوین کردند، این آلودگی به شدت تنزل یافته و به […]