شایعاتی در مورد بختیار رحمانی که استقلالی‌ها را نگران می‌کند