جانشین فرمانده سرایا الخراسانی عراق از خبرگزاری فارس دیدن کرد

جانشین فرمانده سرایا الخراسانی و فرمانده تیپ ۱۸ حشد شعبی عراق عصر امروز از خبرگزاری فارس دیدن کرد.