زبان کُد داعش رمزگشایی شد

با بررسی مکالمات یوسف هندی، سرکرده داعش در هند، از زبان کُد این گروه تروریستی رمزگشایی شد.