گزارش:/ بنزما و شکار شماره ۳۰ در لالیگا

مورینیو زمانی از بنزما به عنوان یک گربه در رئال یاد کرده بود اما آمار گلزنی کریم نشان می دهد که او شکارچی قهارتری است.