تیراندازی در شهر هیوستونِ تگزاس؛ چندین زخمی

تیراندازی در فروشگاهی در شهر هیوستونِ ایالت تگزاس در امریکا چندین زخمی برجای گذاشته است.