اگر آحاد مردم از باب نهی از منکر از اقدامات نیروی انتظامی حمایت کنند، مقابله با مفاسد اجتماعی بهتر خواهد شد

آیت الله حسین مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: نیروی انتظامی باید خدمت هرچه بیشتر به مردم ، حفظ حقوق ، احترام و تأمین امنیّت اخلاقی و آرامش اجتماعی آنان را همواره سرلوحه کار خود قرار دهد.