اهمیت انتخابات به فعالیت احزاب و مردم بستگی دارد/نظر موافق امام خمینی(ره) نسبت به تحزب در کشور