تاکید بر گسترش همکاری‌های تهران و آستانه در زمینه‌های مختلف/لزوم همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم