در مصاحبه با Dfb / کیمیچ: قصد انتقام گرفتن از اتلتیکو را نداریم

جاشوا کیمیچ شروعی فوق العاده در این فصل داشته است و توانسته ۴ گل در تمامی رقابتهای این فصل به ثمر برساند.